مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

تعداد بازدید:۱۰۲۵
مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

دکتر محمدحسن امرائی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس :   31251296-054

داخلی :  1296

دورنگار:

پست الکترونیک : m.amraei@velayat.ac.ir