دختران آسمانی

تعداد بازدید:۳۰۸

اهداف کانون دختران آسمانی دانشگاه ولایت عبارت‌اند از:

1-پشتیبانی و نظارت مستمر در کمیت و کیفیت فعالیت های فرهنگی خوابگاه ها 2-شناسایی نیازهای فرهنگی دانشجویان و تصمیم گیری مناسب در جهت تأمین آنها

3-برنامه ریزی در جهت غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان خوابگاه  4-ارتباط با دانشجویان خوابگاهی و تعامل نزدیک با آنها در جهت شنیدن معضلات آنها و اقدام به موقع  5-برنامه ریزی جهت آموزش خوابگاهیان با هدف توانمند سازی آنها برای زندگی سالم در فضای خوابگاه و.....

نمونه ای از برنامه های کانون دختران آسمانی  :

1-برگزاری نشست های خوابگاهی پیرامون موضوعات زندگی در خوابگاه 2-اجرای ویژه برنامه هایی برای هفته خوابگاه ها 3-دعوت از کارشناسان مذهبی حوزه خواهران جهت مشاوره 4-دعوت از اساتید جهت مشاوره تحصیلی و .... 5-برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت زندگی، ارتقاء سواد رسانه ای  و.... 6-کلاس آموزش آشپزی 7- برگزاری جشنواره غذا و....