معرفی کانون ها

تعداد بازدید:۱۷۰

معرفی کانون‌ها و مجامع فرهنگی:

امورکانونها و مجامع فرهنگی به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیتهای فرهنگی دانشجویان؛ سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاشهای خودانگیخته فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشجویی ؛ حمایت و هدایت این گروه از فعالیتها در جهت نیل به ارزشهای متعالی اسلامی ؛ ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاهها ؛ تاًسیس و تقویت نهادههای مدنی و غیر دولتی و قانونمندی حوزه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در ایین نامه در دانشگاهها فعالیت می نمایند.

راهبردها و خط مشی های اجرایی دفتر امور کانونها و مجامع فرهنگی

۱ـ ارتقاء و بهبود و توسعه فعالیتها و برنامه های فرهنگی با توجه به سیاستهای کلان، ضرورتها و اولویتهای مندرج در اصول برنامه‌های توسعه.

الف) تعمیق معنویت و گسترش علوم، معارف و ارزش های اسلامی و انسانی.

ب) توجه به میراث ملی و بومی و ارزش های نهفته در فرهنگ مناطق کشور و تبیین و بازشناسی اندیشه‌ها و افکار بزرگان فرهنگی در عصر معاصر

ج) توجه ویژه به سرمایه‌های اجتماعی مجموعه دانشجویی اعم از:

ـ ارتقای سطح آگاهی

ـ ارتقای سلامت جسم و روان

ـ تشویق به نقد، نظر و توسعه فرهنگ علمی

ـ بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی

۲ـ قانونمندی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی (قوام قانونمندی ـ رقابت ـ توجه به حقوق اکثریت):

الف) قانونمند نمودن، تقویت و توسعه نهادهای مشارکتی دانشجویی. (نظیر کانونهای فرهنگی، هنری و … ، در سطح درون دانشگاهی و مجامع کانونهای فرهنگی و هنری در سطح سراسری):

ـ تدوین، اصلاح و تکمیل آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی درون سازمانی (در سطح وزارت) به منظور حمایت قانونی از فعالیتهای نهادهای فرهنگی دانشجویان و نظارت بر اجرای دقیق آنها.

ـ استحکام جایگاه قانونی نهادهای فرهنگی دانشجویان و تقویت بنیه محتوایی و افزایش توان فکری این نهادها به منظور بهره‌مندی تخصصی از مشارکت آنها.

ـ مشارکت در قانون گذاری و تصمیم‌سازی کلان از طریق حضور رسمی نمایندگان در شوراهای تصمیم گیرنده و مؤثر در داخل دانشگاهها و سطوح بالاتر (حوزه وزارت و … )

ـ مشارکت و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فعالیتها و برنامه‌های فرهنگی (نظیر جشنواره‌ها، سمینارها، هفته‌های فرهنگ و هنر در سطج دانشگاهی و سراسری)

ب) نهادینه کردن مشارکت دانشجویان و نهادهای دانشجویی در ساختارهای برون دانشگاهی:

ـ مشارکت نهادهای دانشجویی با سایر ارگانها و نهادهای فرهنگی غیر دانشگاهی، جهت برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی با حضور رسمی نمایندگان آنها در حوزه‌های تصمیم‌گیرنده و سیاستگذار در سطح داخلی و بین‌المللی(عقد تفاهم‌نامه و … )

ـ نهادینه کردن جایگاه قانونی نهادهای دانشجویی در قالب نهادهای مدنی به منظور بهره‌مندی از تخصص و مشارکت آنها در سایر نهادها و ارگانهای رسمی کشور

۳ـ بسترسازی در جهت تخصصی شدن فعالیتهای فرهنگی، دانشجویی (بهره‌برداری بهینه از اعتبارات؛ توسعه امکانات و فضاهای فرهنگی؛ ایجاد تحرک و پویایی فکری در دانشجویان با تقویت حوزه‌های تفکر ـ تشکیلات و اجرا از طریق پژوهش ـ آموزش ـ حمایت و پشتیبانی )

الف) پژوهش:

ـ تبیین، طراحی و بهره‌برداری از مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در مراکز معتبر داخلی و خارجی و تهیه بانکهای اطلاعاتی جهت بهره‌برداری دانشجویان فعال در کانونها، نهادها و تشکلهای فرهنگی

ـ تقویت بنیه علمی کانونها و نهادهای فرهنگی از طریق: بهره‌مندی بهینه از نتایج پژوهشهای مرتبط جهت بهبود نظام تشکیلاتی و محتوایی فعالیتهای دانشجویی (در سطوح ستادی، مدیریتی، برنامه‌ریزی و اجرا)

ـ ایجاد و تقویت کتابخانه های تخصصی فرهنگی، تهیه جزوات آموزشی، فرهنگی و دانشجویی

ب) آموزش:

ـ برپایی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی متمرکز و نیمه متمرکز جهت ارتقاء دانشجویان فعال فرهنگی و تربیت نیروهای نخبه و کارآمد دانشجویی

ـ تهیه کتاب و جزوات آموزشی

ـ حمایت از طرحهای دانشجویی در جهت رشد و توسعه آموزشی و فرهنگی دانشجویان

ج) حمایت و پشتیبانی:

ـ افزایش سقف اعتبارات فرهنگی و طراحی نظام‌ تخصیص اعتبارات، امکانات و تجهیزات فرهنگی کانونهای دانشگاهها و نظارت بر استفاده بهینه از آنها.

ـ حمایت از طرحهای کانونها

ـ ایجاد شبکه ارتباطی رایانه‌ای و تأسیس سایتها و بانک های اطلاعات تخصصی حوزه کانونهای فرهنگی دانشجویان

۴ـ تقویت ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی

ـ ارتباط با دانشگاهها

ـ ارتباط با سازمانها و نهادهای مرتبط با فعالیتهای فرهنگی

ـ معرفی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها به سازمانهای بیرونی از طریق شبکه اطلاع رسانی و نشریه