مهدویت

تعداد بازدید:۵۹

اهداف کانون مهدویت دانشگاه ولایت عبارت‌اند از:

1-امام‌شناسی نخستین وظیفه‌ کانون مهدویت. 2-ایجاد نظام فکری و بسترسازی اولیه اعتقادی بر مبنای تعالیم الهی و اسلام ناب محمدی(ص)برای نیل به اهداف مهدوی3- تبیین جامعه مطلوب مهدوی، جامعه فعلی، ترسیم واقعیتها، برنامه‌ریزی و مدیریت برای نیل به وضع مطلوب، دستور کار کانونهای مهدویت بطور عمده در محیطهای دانشگاهی و فضای دانشجویی است که برای آن اقداماتی نظیر نشستهای تخصصی، برنامه‌های مطالعاتی و کارگاههای آموزشی برگزار می‌شود.

نمونه ای از برنامه های کانون مهدویت:

عمده فعالیت‌های این کانون‌، مباحث آموزشی، برگزاری برنامه های مناسبتی، فعالیت‌های اجتماعی مانند عیادت از بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها، برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها با حضور دانشجویان مانند برگزاری همایش منتظران مهدی، برگزاری سه‌شنبه‌های مهدویت توسط دانشجویان با هدف ایجاد یک گردهمایی هفتگی و تجمع منتظران مهدی با ایجاد شور و شوق انتظار در بین جوانان و تجدید بیعت و میثاق با امام زمان (عج) به‌ صورت نمادین و....