رضوان

تعداد بازدید:۳۵۰

اهداف و برنامه های کانون رضوان دانشگاه ولایت عبارت‌اند از:

اجرای برنامه های متنوع جهت گسترش فرهنگ ناب رضوی در دانشگاه و جامعه،از جمله:

برکزاری مسابقات، اردو های زیارتی،  جشنواره ها، جشن ها، مراسم مذهبی،سبک زندگی رضوی،معرفی مناظرات حضرت امام رضا (ع) با نماینگان سایر ادیان و....،تحلیل زندگی فکری و سیاسی امام هشتم (ع)،

 و ......