در دانشگاه ولایت برگزار شد.

اردوی تفریحی به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی بلوچستان ویژه فعالین فرهنگی

۰۶ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۴ کد : ۳۰۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۵
برگزاری اردوی فرهنگی - تفریحی به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی بلوچستان ویژه فعالین فرهنگی با حضور معاون و مدیر فرهنگی دانشگاه ولایت. در این اردو دانشجویان ضمن بازدید از این مرکز، روز علمی پرباری را سپری کردند.
اردوی تفریحی  به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی بلوچستان ویژه فعالین فرهنگی

نظر شما :