اطلاعیه

اهمیت مقام معلم
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ولایت برگزار می کند.

اهمیت مقام معلم

معلم باید نیروی فکری متعلم را پرورش دهد و او را به سوی استقلال رهنمون شود. باید قوه ابتکار او را زنده کند؛ یعنی در واقع، کار معلم آتش گیره دادن است. فرق است میان تنوری که شما بخواهید آتش از بیرون بیاورید و در آن بریزید تا آن را داغ کنید و تنوری که در آن هیزم و چوب جمع است و شما فقط آتش گیره از خارج می آورید و آن قدر زیر این چوب ها و هیزم ها قرار می دهید که اینها کم کم مشتعل شود. مجموعه‏ آثاراستادمطهرى ج‏۲۲، ص: ۵۲۵

ادامه مطلب